Danh Từ của MODERN trong từ điển Anh Việt

modernity (Danh Từ)

/məˈdɚnəti/

  • tính chất hiện đại
  • cái hiện đại
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày