Danh Từ của MOVABLE trong từ điển Anh Việt

movement (Danh Từ)

/ˈmuːvmənt/

 • sự chuyển động, sự vận động, sự cử động, sự hoạt động
  1. to lay without movement: bất động
  2. to play lacks movement: vở kịch thiếu hẳn sự hoạt động
 • động tác, cử động
  1. a graceful movement: một động tác duyên dáng
 • hoạt động, hành động (của một người, một nhóm)
  1. to watch someone's movements: theo dõi hoạt động của ai
 • (quân sự) sự di chuyển, sự vận động
 • phong trào, cuộc vận động
  1. the national liberation movement: phong trào giải phóng dân tộc
  2. the movement of patriotic emulation: phong trào thi đua yêu nước
 • bộ phận hoạt động (của một bộ máy)
  1. the movement of a clock: bộ phận hoạt động của đồng hồ
 • tình cảm, mối cảm kích, mối xúc động
  1. a movement of anfer: cơn giận
 • (âm nhạc) phần
  1. the first movement of a symphony: phần thứ nhất của bản giao hưởng
 • sự tiến triển (của một bài thơ, một câu chuyện...)
 • sự biến động (của thị trường...)
 • sự đi ngoài, sự ra ỉa
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày