Động từ của ADJUSTMENT trong từ điển Anh Việt

adjust (Động từ)

/əˈʤʌst/

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày