Động từ của AMAZEMENT trong từ điển Anh Việt

amazed (Động từ)

/əˈmeɪzd/

  • làm kinh ngạc, làm sửng sốt, làm hết sức ngạc nhiên