Động từ của APPROACHABLE trong từ điển Anh Việt

approach (Động từ)

/əˈproʊtʃ/

 • đến gần, lại gần, tới gần
  1. winter is approaching: mùa đông đang đến
 • gần như
  1. his eccentricity approaches to madness: tính lập dị của anh ta gần như là điên
 • thăm dò ý kiến; tiếp xúc để đặt vấn đề
  1. to approach someone on some matter: thăm dò ý kiến ai về vấn đề gì
 • bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
 • gạ gẫm (đàn bà)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày