Động từ của ATTENTION trong từ điển Anh Việt

attend (Động từ)

/əˈtɛnd/

 • dự, có mặt
  1. to attend a meeting: dự một cuộc họp
 • chăm sóc, phục vụ, phục dịch
  1. to attend a patient: chăm sóc người bệnh
 • đi theo, đi kèm, theo hầu, hộ tống
  1. to attend somebody to the air-port: đi theo ai ra sân bay
  2. success attends hard work: thành công kèm theo sự làm việc tích cực; làm việc tích cực đem lại sự thành công
 • (+ at) dự, có mặt
  1. to attend at a meeting: có mặt tại buổi họp
 • ((thường) + to) chú trọng, chăm lo
  1. to attend to one's work: chú trọng đến công việc của mình
  2. to attend to the education of one's children: chăm lo đến việc giáo dục con cái
 • (+ on, upon) chăm sóc, phục vụ, phục dịch
  1. to attend on (upon) someone: chăm sóc ai
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày