Động từ của BURIAL trong từ điển Anh Việt

bury (Động từ)

/ˈberi/

 • chôn, chôn cất; mai táng
  1. to be buried alive: bị chôn sống
 • chôn vùi, che đi, phủ đi, giấu đi
  1. to be buried under snow: bị chôn vùi dưới tuyết
  2. to bury one's hands in one's pockets: đút tay vào túi
 • quên đi
 • to bury the hatchet
  1. giảng hoà, làm lành
 • to bury oneself in the country
  1. ở ẩn dật nơi thôn dã
 • to bury oneself in one's books
  1. vùi đầu vào sách vở
 • to be buried in thought (in memories of the past)
  1. mải mê với ý nghĩ (với những kỷ niệm xa xưa)
 • to have buried a relative
  1. đã mất một người thân
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày