Động từ của CLARITY trong từ điển Anh Việt

clear (Động từ)

/ˈkliɚ/

 • làm trong sạch, lọc trong; làm đăng quang, làm sáng sủa, làm sáng tỏ
  1. to clear the air: làm cho không khí trong sạch; (nghĩa bóng) xua tan không khí nặng nề (do nghi kỵ, cãi cọ...)
  2. to clear the throat: đằng hắng, hắng giọng
  3. to clear a mystery: làm sáng tỏ một điều bí ẩn
 • tự bào chữa, thanh minh, minh oan
  1. I'll easily clear myself: tôi sẽ thanh minh cho tôi một cách dễ dàng
 • dọn, dọn sạch, dọn dẹp; phát quang, phá hoang, khai khẩn; nạo, cạo
  1. to clear a yard of rubbish: dọn sạch rác rưởi ở sân
  2. to clear a chimnery: nạo ống khói
  3. to clear land: phá hoang
  4. to clear the table: dọn bàn
  5. clear the way!: đứng dãn ra!
 • vét sạch, lấy đi, mang đi, dọn đi
  1. to clear the letter-box: lấy thư
  2. to clear these boxes out of the way: mang những cái hòm này ra chỗ khác
  3. to clear obstruction out of the way: dọn sạch vật chướng ngại
 • vượt, nhảy qua; (hàng hải) tránh, đi né sang bên
  1. to a hedge: vượt qua rào
  2. to clear the reefs: tránh những tảng đá ngầm (thuyền bè...)
 • lãi, lãi đứt đi
 • trả hết, thanh toán, trang trải (nợ, sổ sách); (hàng hải) trả hết mọi khoản thuế để tàu có thể rời bến; làm mọi thủ tục để có thể cho tàu rời bến
  1. to clear dedts: thanh toán nợ
  2. to clear goods: trả thuế hải quan (để lấy hàng hoặc gửi hàng)
  3. to clear a ship: làm thủ tục trả các thứ thuế để cho tàu rời bến
  4. to clear the harbour: rời bến
 • chuyển (séc)
  1. to clear a cheque: chuyển séc
 • sáng sủa ra, trở nên trong trẻo (bầu trời); tươi lên, hết nhăn nhó (mặt)
 • ((thường) + up) sáng tỏ (điều bí mật, tình hình...)
 • (hàng hải) rời bến
  1. the ship clear ed for Shanghai yesterday: con tàu rời bến đi Thượng hải từ hôm qua
  2. to clear from a port: đến bến
 • (+ away, off, out) chuồn, cút, tẩu
  1. clear out!: cút ngay!
 • tan đi, tiêu tan, tan biến
 • (từ lóng) biến mất (người)
 • to clear away
  1. lấy đi, dọn đi, mang đi
 • làm tan; làm biến đi (mối nghi ngờ, mây mù)
 • to clear off
  1. trả hết, thanh toán (nợ nần...)
 • to clear out
  1. quét sạch, vét sạch, dọn sạch
 • to clear up
  1. dọn dẹp (một căn buồng)
 • làm sáng tỏ; giải quyết (nột vấn đề...)
 • làm tiêu tan (sự hiểu lầm...)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày