Động từ của CONSIDERABLE trong từ điển Anh Việt

consider (Động từ)

/kənˈsɪdɚ/

 • cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ
  1. all things considered: sau khi đã cân nhắc mọi điều
 • để ý đến, quan tâm đến, lưu ý đến
  1. to consider the feelings of other people: quan tâm đến những tình cảm của người khác
 • xem như, coi như
  1. he considers himself very important: tự nó coi mình là quan trọng lắm
 • có ý kiến là
 • cân nhắc
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày