Động từ của CREATIVE trong từ điển Anh Việt

create (Động từ)

/kriˈeɪt/

 • tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo
 • gây ra, làm
 • phong tước
  1. to create a baron: phong nam tước
 • (sân khấu) đóng lần đầu tiên
  1. to create a part: đóng vai (kịch tuồng) lần đầu tiên
 • (từ lóng) làm rối lên, làn nhắng lên; hối hả chạy ngược chạy xuôi
  1. to be always creating about nothing: lúc nào cũng rối lên vì những chuyện không đâu vào đâu
 • sáng tạo
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày