Động từ của DUSTY trong từ điển Anh Việt

dust (Động từ)

/ˈdʌst/

 • rắc (bụi, phấn...)
 • quét bụi, phủi bụi
 • làm bụi
 • tắm đất, vầy đất (gà, chim...)
 • quét bụi bàn ghế, phủi bụi bàn ghế, lau chùi bàn ghế
 • to dust the eyes of
  1. lừa bịp (ai)
 • to dust someone's jacket
  1. (xem) jacket