Động từ của HARMFUL trong từ điển Anh Việt

harm (Động từ)

/ˈhɑɚm/

  • làm hại, gây tai hại, làm tổn hại
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày