Động từ của INTENTIONAL trong từ điển Anh Việt

intent (Động từ)

/ɪnˈtɛnt/

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày