Động từ của OWNERSHIP trong từ điển Anh Việt

own (Động từ)

/ˈoʊn/

 • có, là chủ của
  1. to own something: có cái gì
 • nhận, nhìn nhận; thừa nhận là có, thừa nhận là đúng, cam tâm nhận (sự thống trị...)
  1. he owns his deficiencies: anh ta nhận những thiếu sót của anh ta
  2. to own oneself indebted: thừa nhận là có hàm ơn
 • thú nhận, đầu thú
  1. to own to having done something: thú nhận là đã làm việc gì
 • to own up
  1. (thông tục) thú, thú nhận
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày