Nghĩa của cụm từ at 7 oclock at night trong tiếng Anh

 • At 7 o'clock at night.
 • Lúc 7 giờ tối
 • Were you at the library last night?
 • Bạn có ở thư viện tối qua không?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • I’m sorry for calling you so late at night.
 • Xin lỗi vì đã gọi điện trễ thế này.
 • I’m seeing Michael tomorrow night.
 • Tôi sẽ gặp Michael tối mai.
 • It’s been keeping me awake at night.
 • Tôi lo đến thức trắng cả đêm.

Những từ liên quan với AT 7 OCLOCK AT NIGHT

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày