Chard | Nghĩa của từ chard trong tiếng Anh

/ˈtʃɑɚd/

  • Danh Từ
  • một loại củ cải ăn giống như rau

Những từ liên quan với CHARD

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày