mammogram

/ˈmæməˌgræm/

  • Danh Từ
  • ảnh của những khối u ở ngực qua tia X

Những từ liên quan với MAMMOGRAM