Mammogram | Nghĩa của từ mammogram trong tiếng Anh

/ˈmæməˌgræm/

  • Danh Từ
  • ảnh của những khối u ở ngực qua tia X

Những từ liên quan với MAMMOGRAM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày