scalp

/ˈskælp/

 • Danh Từ
 • da đầu
 • mảnh da đầu còn tóc (người da đỏ thường lấy của kẻ thù bại trận)
 • mảnh da chó, mảnh da đầu chó sói
 • đầu cá voi (không có hàm dưới)
 • ngọn đồi trọc
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền lãi kiếm được do mua đi bán lại lặt vặt
 • out for scalps
  1. đang ở trong một cuộc xung đột; (nghĩa bóng) gây sự, gây gỗ, hung hăng
 • Động từ
 • lột lấy mảnh da đầu (người bại trận)
 • đả kích kịch liệt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lừa bịp; ăn trộm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) buôn đi bán lại để kiếm chác; đầu cơ (vé rạp hát...) để kiếm chác
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) buôn đi bán lại để kiếm chác; đầu cơ để kiếm chác

Những từ liên quan với SCALP