tell me

 • I'll tell him you called
 • Tôi sẽ nói với anh ta là bạn đã gọi điện
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • Please tell me
 • Làm ơn nói với tôi
 • Tell him that I need to talk to him
 • Nói với anh ta là tôi cần nói chuyện với anh ta
tell, ME
 • Tell me
 • Nói với tôi
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • Could you tell me the best sightseeing route to take?
 • Anh chỉ giúp tôi tuyến tham quan tốt nhất được không?
 • Would you please tell me some interesting places nearby?
 • Cô làm ơn giới thiệu cho tôi những danh thắng ở đây được không?
 • Please tell me what the annual interest rate is
 • Vui lòng cho tôi biết lãi suất hàng năm là bao nhiêu
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • Please tell me the postage
 • Nói cho tôi biết bưu phí hết bao nhiêu nhé
 • Could you tell me when he’ll be back?
 • Anh có thể cho tôi biết khi nào ông ấy sẽ trở về không?
 • Excuse me, can you tell me the way to the station?
 • Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết đường tới ga được không?

Những từ liên quan với TELL ME