Nghĩa của cụm từ all day trong tiếng Anh

 • Grasp all, lose all.
 • Tham thì thâm.
 • All day.
 • Suốt ngày
 • Your things are all here
 • Tất cả đồ của bạn ở đây
 • Nothing at all
 • Không có gì cả
all, day
 • That's all
 • Có thế thôi, chỉ vậy thôi
 • All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • We are all family
 • Chúng tôi đều là người một nhà
 • You tire me out with all your questions.
 • Hỏi hoài, mệt quá.
 • Not at all!
 • Không sao!
 • Are these all of them?
 • Tất cả nằm trong đây phải không?
 • Do you think it's all right to do it?
 • Anh có nghĩ ta nên làm điều đó?
 • I've no doubt at all.
 • Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.
 • Would it be all right if I borrowed your car?
 • Bạn có thể cho tôi mượn xe được không?
 • No trouble at all.
 • Không dám làm phiền ông đâu ạ.
 • All cars are parking on the roads.
 • Tất cả xe hơi đều đậu trên đường.
 • Is that all?
 • Anh/chị có mua gì nữa không?
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • The whole day
 • Cả ngày

Những từ liên quan với ALL DAY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày