all day

 • All day.
 • Suốt ngày
 • Your things are all here
 • Tất cả đồ của bạn ở đây
 • Nothing at all
 • Không có gì cả
 • That's all
 • Có thế thôi, chỉ vậy thôi
all, day
 • All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • We are all family
 • Chúng tôi đều là người một nhà
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • The whole day
 • Cả ngày
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • What day of the week is it?
 • Hôm nay là thứ mấy?
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • I got a splinter the other day
 • Gần đây, tôi thấy mệt mỏi rã rời
 • How much is the guide fee per day?
 • Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày hết bao nhiêu?
 • Some day you must go there for sightseeing
 • Khi nào rảnh anh nên tới đó tham quan
 • How do you get to work every day?
 • Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
 • It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack.
 • Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.
 • What a stuffy hot day!
 • Trời rất nóng. Hôm nay thật là ngột ngạt!

Những từ liên quan với ALL DAY