day

/ˈdeɪ/

 • Danh Từ
 • ban ngày
  1. the sun gives us light during the day: ban ngày mặt trời cho ta ánh sáng
  2. by day: ban ngày
  3. it was broad day: trời đã sáng rõ; giữa ban ngày
  4. at break of day: lúc bình minh, lúc rạng đông
  5. in the blaze of day; in the full light of day: đứng giữa trưa, giữa ban ngày
  6. clear as day: rõ như ban ngày
  7. the eye of day: mặt trời
 • ngày
  1. solar (astronimical, nautical) day: ngày mặt trời (tính từ 12 giờ trưa);
  2. civil day: ngày thường (tính từ 12 giờ đêm)
  3. every other day; day about: hai ngày một lần
  4. the present day: hôm nay
  5. the day after tomorow: ngày kia
  6. the day before yesterday: hôm kia
  7. one day: một hôm; một lần; một ngày nào đó
  8. one of these days: một ngày nào đó (trong tương lai)
  9. some day: một ngày nào đó
  10. the other day: hôm nọ, hôm trước; cách đây không lâu, mới rồi
  11. day in, day out: ngày ngày, ngày lại ngày
  12. day by; day after day; from day to day: ngày nọ kế tiếp ngày kia, ngày này qua ngày khác
  13. all day long: suốt ngày
  14. every day: hằng ngày
  15. three times a day: mỗi ngày ba lần
  16. far in the day: gần hết ngày, đã xế chiều
  17. the first day [of the week]: ngày chủ nhật
  18. day of rest: ngày nghỉ
  19. day off: ngày nghỉ (của người đi làm)
  20. at-home day: ngày tiếp khách ở nhà
  21. day out: ngày đi chơi
  22. this day week: ngày này tuần trước; ngày này tuần sau
  23. this day month: ngày này tháng trước; ngày này tháng sau
 • ngày lễ, ngày kỷ niệm
  1. the International Women's Day: ngày Quốc tế phụ nữ (8 3)
  2. the International Children's Day: ngày Quốc tế thiếu nhi (1 6)
 • (số nhiều) thời kỳ, thời đại, thời buổi
  1. in these days: ngày nay, thời buổi này
  2. in the old days; in the days of old (yore): thời xưa
  3. in the school days: thời tôi còn đi học
  4. in the days ahead (to come): trong tương lai
 • thời, thời kỳ hoạt động, thời kỳ phồn vinh; thời kỳ thanh xuân; đời người
  1. to have had (seen) one's day: thời kỳ thanh xuân đã qua rồi, già mất quá rồi; quá thời rồi
  2. to the end of one's day: cho đến tận cuối đời, cho đến tận lúc chết
  3. one's early days: thời kỳ thơ ấu
  4. chair days: thời kỳ già nua
  5. his day is gone: nó hết thời rồi
  6. his days are numbered: đời hắn chỉ còn tính từng ngày, hắn gần kề miệng lỗ rồi
 • ngày thi đấu, ngày giao chiến; sự chiến thắng, sự thắng lợi
  1. to carry (win) the day: thắng, thắng trận
  2. to lose the day: thua, thua trận
  3. the day is ours: chúng ta đã thắng
 • (địa lý,địa chất) mặt ngoài; vỉa nằm sát mặt đất
 • as the day is long
  1. đặc biệt, vô hạn, vô cùng, hết sức
 • to be on one's day
  1. sung sức
 • between two days
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ban đêm
 • to call it a day
  1. (thông tục) thế là xong một ngày làm việc; thế là công việc trong ngày đã hoàn thành
 • to come a day before the fair
  1. đến sớm (không bỏ lỡ cơ hội)
 • to come a day after the fair
  1. đến muộn (bỏ lỡ mất cơ hội)
 • the creature of a day
  1. cái phù du, cái nhất thời; người nổi tiếng một thời
 • fallen on evil days
  1. sa cơ lỡ vận
 • to end (close) one's days
  1. chết
 • every dog has his day
  1. (tục ngữ) không ai là phải chịu cảnh khổ mãi; (ai giàu ba họ) ai khó ba đời
 • to give somebody the time of day
  1. chào hỏi ai
 • if a day
  1. không hơn, không kém; vừa đúng
 • it's all in the day's work
  1. đó chỉ là chuyện thông thường vẫn làm hằng ngày thôi
 • to keep one's day
  1. đúng hẹn
 • dành riêng ngày để tiếp khách (trong tuần)
 • to know the time of day
  1. tỉnh táo; khôn ngoan, láu cá
 • to live from day to day
  1. sống lay lất, sống lần hồi qua ngày
 • to make a day of it
  1. hưởng một ngày vui
 • men of the day
  1. những người của thời cuộc
 • to name the days
  1. (xem) name
 • red-letter day
  1. (xem) red-letter

Những từ liên quan với DAY

epoch, heyday, prime, generation, light, age, height, cycle, daylight, daytime, bright, period, ascendancy