megalomaniac

/ˌmɛgəloʊˈmeɪniˌæk/

  • Tính từ
  • thích làm lớn, mắc chứng hoang tưởng tự đại
  • Danh Từ
  • người thích làm lớn, người hoang tưởng tự đại

Những từ liên quan với MEGALOMANIAC

individualist