Nghĩa của cụm từ a national university has many faculties trong tiếng Anh

 • A national university has many faculties.
 • Một trường đại học quốc gia có nhiều khoa.
 • He studies at Boston University
 • Anh ta học ở đại học Boston
 • I finished four years at university.
 • Tôi đã học xong 4 năm đại học.
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • My father has been there
 • Bố tôi đã ở đó
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • Our store has a special department to handle customer complaints.
 • Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
 • The pamphlet has the information about our after – sale service.
 • Cuốn sách nhỏ này có đầy đủ thông tin về dịch vụ hậu mãi của chúng tôi.
 • She has a heart of stone.
 • Lòng dạ cô ta thật sắt đá.
 • He has a heart to heart talk with her.
 • Anh ta đã tâm sự với cô ấy.
 • He has to crack this out.
 • Anh ta phải làm xong việc này.
 • This strike has just scored a goal..
 • Chàng tiền đạo này vừa mới ghi bàn thắng.
 • The tongue has no bone but it breaks bone.
 • Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.
 • He has a lot of girlfriends.
 • Anh ta có nhiều cô bạn gái.
 • For how many nights?
 • Cho mấy đêm?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?

Những từ liên quan với A NATIONAL UNIVERSITY HAS MANY FACULTIES