im fine and you

 • I'm fine, and you?
 • Tôi khỏe, còn bạn?
 • Do you thinh it will be fine tomorrow?
 • Bạn có nghĩ thời tiết ngày mai sẽ đẹp không?
 • That's fine
 • Như vậy tốt rồi
 • That sounds like a fine idea.
 • Nó có vẻ là một ý tưởng hay.
 • It’s fine
 • Tốt rồi
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • And you?
 • Còn bạn?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • I'm good, and you?
 • Tôi khỏe, còn bạn?
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • Both popular design and color fit you very much
 • Cả kiểu dáng và màu sắc đều rất hợp với chị
 • Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
 • Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • We can try and repair it for you.
 • Chúng tôi sẽ thử và sửa nó lại cho ông.
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I went to the supermarket, and then to the computer store
 • Tôi tới siêu thị rồi tới cửa hàng máy tính
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • In the eyes of domestic and foreign tourists,....
 • trong mắt của du khách trong và ngoài nước.

Những từ liên quan với IM FINE AND YOU