that smells bad

 • That smells bad
 • Cái đó ngửi hôi
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • That's too bad
 • Như vậy quá tệ
 • Too bad
 • Ráng chiụ
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • I’ve got a really bad toothache
 • Răng tôi vừa đau 1 trận dữ dội
 • The wether is bad, isn’t it?
 • Tôi hi vọng trời quang mây tạnh. Thời tiết này thật xấu, phải không?

Những từ liên quan với THAT SMELLS BAD