thats too bad

 • That's too bad
 • Như vậy quá tệ
 • Too bad
 • Ráng chiụ
 • That smells bad
 • Cái đó ngửi hôi
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
too, bad
 • I’ve got a really bad toothache
 • Răng tôi vừa đau 1 trận dữ dội
 • The wether is bad, isn’t it?
 • Tôi hi vọng trời quang mây tạnh. Thời tiết này thật xấu, phải không?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • I'm worried too
 • Tôi cũng lo
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • It's too late
 • Muộn quá rồi
 • That's too expensive
 • Như vậy đắt quá
 • That's too late
 • Như vậy quá trễ
 • That's too many
 • Như vậy nhiều quá
 • That's too much
 • Như vậy nhiều quá
 • Too good to be true
 • Thiệt khó tin
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • It’s too big for me
 • Nó quá lớn đối với tôi
 • It’s too difficult to park your car in the city.
 • Rất khó tìm chỗ đậu cho xe hơi trong thành phố.

Những từ liên quan với THATS TOO BAD