Động từ của SECURITY trong từ điển Anh Việt

secure (Động từ)

/sɪˈkjɚ/

 • làm kiên cố, củng cố
  1. to secure a town with wall: xây tường thành để củng cố thành phố
 • giam giữ vào nơi chắc chắn
  1. to secure prisoners: giam tù nhân vào nơi chắc chắn
 • thắt, kẹp (động mạch), buộc chặt, đóng chặt, bó chặt
 • (quân sự) cặp (súng dưới nách cho khỏi bị mưa ướt)
 • bảo đảm
  1. loan secured on landed property: tiền cho vay có sản nghiệp đất đai bảo đảm
 • chiếm được, tìm được, đạt được
  1. to secure front places: chiếm được ghế trên
  2. to secure one's ends: đạt được mục đích
  3. to secure a good collaborator: tìm được người cộng tác tốt
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày