did it snow yesterday

 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • Does it often snow in the winter in Massachusetts?
 • Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • The snow is more than 5 centermetres deep
 • Tuyết dày hơn 5 cm.
 • The ground is white with snow
 • Mặt đất trắng với tuyết
 • I bought a shirt yesterday
 • Hôm qua tôi mua một cái áo sơ mi
 • They arrived yesterday
 • Họ tới ngày hôm qua
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?
 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?

Những từ liên quan với DID IT SNOW YESTERDAY