Nghĩa của cụm từ moi chuyen the nao roi trong tiếng Anh

  • Mọi chuyện thế nào rồi?
  • How are you doing?
  • Chuyện gì đang diễn ra vậy?
  • How is everything going?
  • Bill đâu rồi?
  • He’s late again.
  • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
  • I hope you enjoy the party.
the

Những từ liên quan với MOI CHUYEN THE NAO ROI

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày