on the left

 • On the left
 • Bên trái
 • Turn left
 • Rẽ trái
 • What seats are left tonight?
 • Tối nay còn vé ở những hàng ghế nào?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
on, left, the
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?

Những từ liên quan với ON THE LEFT