Tính từ của DEMAND trong từ điển Anh Việt

demanding (Tính từ)

/dɪˈmændɪŋ/

  • đòi hỏi khắt khe
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày