Nghĩa của cụm từ can i bring my friend trong tiếng Anh

 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • A friend in need is a friend indeed.
 • Gian nan mới hiểu bạn bè.
 • How much luggage can I bring with me?
 • Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý?
 • Bring me my shirt please.
 • Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi
 • My friend is American
 • Bạn tôi là người Mỹ
 • That means friend
 • Chữ đó có nghĩa bạn bè
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard.
 • Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học.
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Can I try it on?
 • Tôi có thể mặc thử không?

Những từ liên quan với CAN I BRING MY FRIEND

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày