can you please say that again

 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • I missed that. Could you say it again, please?
 • Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • Welcome back again
 • Lần sau lại đến cửa hàng chúng tôi nhé
 • Be careful not to make the same kinds of mistake again.
 • Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.
 • So we've met again, eh?
 • Thế là ta lại gặp nhau phải không?
 • I can't say for sure.
 • Tôi không thể nói chắc.
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • Why did you say that?
 • Tại sao bạn đã nói điều đó?
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • Try to say it
 • Gắng nói cái đó
 • What does this say?
 • Cái này nói gì?
 • Never say never
 • Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • What name shall I say?
 • Tôi phải xưng hô với ông như thế nào?
 • Do as I say.
 • Làm theo lời tôi.
 • Say cheese!
 • Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?

Những từ liên quan với CAN YOU PLEASE SAY THAT AGAIN

say