id like some water too please

 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • Would you like some water?
 • Bạn muốn một ít nước không?
 • I'd like to buy a bottle of water, please
 • Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • I'll have a glass of water please
 • Tôi sẽ uống một ly nước
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • Would you like a glass of water?
 • Bạn muốn một ly nước không?
 • Would you like water or milk?
 • Bạn muốn uống nước hay sữa?
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Would you please tell me some interesting places nearby?
 • Cô làm ơn giới thiệu cho tôi những danh thắng ở đây được không?
 • Please show me some other color.
 • Làm ơn cho tôi cái màu khác
 • Would you like some wine?
 • Bạn muốn một ít rượu không?
 • I’d like to buy some souvernirs
 • Tôi muốn mua 1 số đồ lưu niệm
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • I'm worried too
 • Tôi cũng lo
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • It's too late
 • Muộn quá rồi
 • That's too bad
 • Như vậy quá tệ

Những từ liên quan với ID LIKE SOME WATER TOO PLEASE

ID