our children are in america

 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • I’m here to talk about importing children’s clothing.
 • Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • I want to contact our embassy
 • Tôi muốn liên lạc với tòa đại sứ của chúng ta
 • I am so happy to have you as the guide of Da Lat our tour tomorrow
 • Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Đà Lạt.
 • After our visit, we’ll have lunch in a local Korean restaurant
 • Sau chuyến tham quan,chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Hàn Quốc
 • Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
 • Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
 • We shall go on with our discussion in detail tomorrow.
 • Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày.
 • I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
 • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.

Những từ liên quan với OUR CHILDREN ARE IN AMERICA