pick up your clothes

 • Pick up your clothes
 • Nhặt quần áo của bạn lên
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • I will pick up my ticket at the airport
 • Tôi sẽ lấy vé của tôi tại sân bay.
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I have to wash my clothes
 • Tôi phải giặt quần áo
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • I want to buy some clothes
 • Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?

Những từ liên quan với PICK UP YOUR CLOTHES