Danh Từ của ACTIVE trong từ điển Anh Việt

activity (Danh Từ)

/ækˈtɪvəti/

 • sự tích cực, sự hoạt động, sự nhanh nhẹn, sự linh lợi
 • (số nhiều) hoạt động
  1. sport activities: hoạt động thể thao
  2. scientific activities: hoạt động khoa học
 • phạm vi hoạt động
  1. within my activities: trong phạm vi hoạt động của tôi
 • (vật lý), (hoá học) tính hoạt động, độ hoạt động; tính phóng xạ, độ phóng xạ
  1. photo - chenical activity: tính hoạt động quang hoá
  2. specific activity: phóng xạ riêng
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày