Danh Từ của ATTEND trong từ điển Anh Việt

attention (Danh Từ)

/əˈtɛnʃən/

 • sự chú ý
  1. to pay attention to: chú ý tới
  2. to attract attention: lôi cuốn sự chú ý
 • sự chăm sóc
  1. to receive attention at a hospital: được chăm sóc điều trị tại một bệnh viện
 • (số nhiều) sự ân cần, sự chu đáo với ai
  1. to show attentions to somebody: ân cần chu đáo với ai
 • (quân sự) tư thế đứng nghiêm
  1. Attention!: nghiêm!
  2. to come to (stand at) attention: đứng nghiêm
 • to pay attention
  1. (xem) pay
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày