good

/ˈgʊd/

 • Tính từ
 • tốt, hay, tuyệt
  1. very good!: rất tốt!, rất hay!, tuyệt
  2. a good friend: một người bạn tốt
  3. good men and true: những người tốt bụng và chân thật
  4. good conduct: hạnh kiểm tốt
  5. a good story: một câu chuyện hay
  6. good wine: rượu ngon
  7. good soil: đất tốt, đất màu mỡ
  8. a person of good family: một người xuất thân gia đình khá giả
  9. good to eat: ngon, ăn được
 • tử tế, rộng lượng, thương người; có đức hạnh, ngoan
  1. to be good to someone: tốt bụng với ai, tử tế với ai
  2. how good of your!: anh tử tế quá!
  3. good boy: đứa bé ngoan
 • tươi (cá)
  1. fish does not keep good in hot days: cá không giữ được tươi vào những ngày nóng bức
 • tốt lành, trong lành, lành; có lợi
  1. doing exercies is good for the health: tập thể dục có lợi cho sức khoẻ
 • cừ, giỏi, đảm đang, được việc
  1. a good teacher: giáo viên dạy giỏi
  2. a good worker: công nhân lành nghề, công nhân khéo
  3. a good wife: người vợ đảm đang
 • vui vẻ, dễ chịu, thoải mái
  1. good news: tin mừng, tin vui, tin lành
 • to have a good time
  1. được hưởng một thời gian vui thích
 • hoàn toàn, triệt để; ra trò, nên thân
  1. to give somebody a good beating: đánh một trận nên thân
 • đúng, phải
  1. it is good to help others: giúp mọi người là phải
  2. good! good!: được được!, phải đấy!
 • tin cậy được; an toàn, chắc chắn; có giá trị
  1. good debts: món nợ chắc chắn sẽ trả
  2. a good reason: lý do tin được, lý do chính đáng
 • khoẻ, khoẻ mạnh, đủ sức
  1. to be good for a ten-mile walk: đủ sức đi bộ mười dặm
  2. I feel good: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tôi cảm thấy khoẻ
 • thân, nhà (dùng trong câu gọi)
  1. don't do it, my good friend!: (mỉa mai) đừng làm thế ông bạn ơi!
  2. how's your good man?: ông nhà có khoẻ không (thưa) bà?
  3. how's your good lady?: bà nhà có khoẻ không ông?
 • khá nhiều, khá lớn, khá xa
  1. a good deal of money: khá nhiều tiền
  2. a good many people: khá nhiều người
  3. we've come a good long way: chúng tôi đã từ khá xa tới đây
 • ít nhất là
  1. we've waited for your for a good hour: chúng tôi đợi anh ít nhất là một tiếng rồi
 • as good as
  1. hầu như, coi như, gần như
 • to do a good turn to
  1. giúp đỡ (ai)
 • [as] good as pie
  1. rất tốt, rất ngoan
 • [as] good as wheat
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất tốt, rất xứng đáng, rất thích hợp
 • good day!
  1. chào (trong ngày); tạm biệt nhé!
 • good morning!
  1. chào (buổi sáng)
 • good afternoon!
  1. chào (buổi chiều)
 • good evening!
  1. chào (buổi tối)
 • good night!
  1. chúc ngủ ngon, tạm biệt nhé!
 • good luck!
  1. chúc may mắn
 • good money
  1. (thông tục) lương cao
 • to have a good mind to do something
  1. có ý muốn làm cái gì
 • in good spirits
  1. vui vẻ, phấn khởi, phấn chấn
 • to make good
  1. thực hiện; giữ (lời hứa)
 • to make good one's promise
  1. giữ lời hứa, làm đúng như lời hứa
 • bù đắp lại; gỡ lại, đền, thay; sửa chữa
  1. to make good one's losses: bù lại những cái đã mất
  2. to make good the casualties: (quân sự) bổ sung cho số quân bị chết
 • xác nhận, chứng thực
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm ăn phát đạt, thành công, tiến bộ
  1. to make good in a short time: phất trong một thời gian ngắn (nhà buôn)
  2. to make good at school: học tập tiến bộ ở trường (học sinh)
 • to stand good
  1. vẫn còn giá trị; vẫn đúng
 • to take something in good part
  1. (xem) part
 • that's a good one (un)!
  1. (từ lóng) nói dối nghe được đấy! nói láo nghe được đấy!
 • the good people
  1. các vị tiên
 • Danh Từ
 • điều thiện, điều tốt, điều lành
  1. to do good: làm việc thiện, làm phúc
  2. to return good for evil: lấy ân báo oán
 • lợi, lợi ích
  1. to be some good to: có lợi phần nào cho
  2. to work for the good of the people: làm việc vì lợi ích của nhân dân
  3. to do more harm than good: làm hại nhiều hơn lợi
  4. it will do you good to do physical exercises in the morning: tập thể dục buổi sáng có lợi cho anh
  5. what good is it?: điều ấy có lợi gì?
 • điều đáng mong muốn, vật đáng mong muốn
 • những người tốt, những người có đạo đức
 • to be up to no good; to be after no good
  1. đang rắp tâm dở trò ma mãnh gì
 • to come to good
  1. không đi đến đâu, không đạt kết quả gì, không làm nên trò trống gì
 • for good [and all]
  1. mãi mãi, vĩnh viễn
 • to the good
  1. được lâi, được lời