he said this is a nice place

 • He said this is a nice place
 • Anh ta nói đây là một nơi đẹp
 • I've heard Texas is a beautiful place
 • Tôi đã nghe Texas là một nơi đẹp
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
 • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • Doing a bit of fast thinking, he said ....
 • sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói....
 • Basically, I agree with what you said.
 • Về cơ bản thì tôi đồng ý với những gì anh nói.
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • Nice to meet you
 • Rất vui được gặp bạn
 • You have a very nice car
 • Bạn có một chiếc xe rất đẹp
 • Your house is very nice
 • Nhà của bạn rất đẹp
 • You're very nice
 • Bạn rất dễ thương

Những từ liên quan với HE SAID THIS IS A NICE PLACE

nice, is