i dont like him

 • Tell him that I need to talk to him
 • Nói với anh ta là tôi cần nói chuyện với anh ta
 • I don't like him
 • Tôi không thích anh ta
 • I'll tell him you called
 • Tôi sẽ nói với anh ta là bạn đã gọi điện
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
I, like, him
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • You're smarter than him
 • Bạn thông minh hơn anh ta
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • Traffic is probably holding him up.
 • Có lẽ anh ấy bị kẹt xe.
 • It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack.
 • Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá
 • He likes juice but he doesn't like milk
 • Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta không thích sữa
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?

Những từ liên quan với I DONT LIKE HIM