Nghĩa của cụm từ i was about to leave the restaurant when my friends arrived trong tiếng Anh

 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived
 • Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới
 • Have you arrived?
 • Bạn tới chưa?
 • They arrived yesterday
 • Họ tới ngày hôm qua
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
to, when, was, about, I
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Have you eaten at that restaurant?
 • Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
 • I'd like to eat at 5th street restaurant
 • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Where's the closest restaurant?
 • Nhà hàng gần nhất ở đâu?
 • After our visit, we’ll have lunch in a local Korean restaurant
 • Sau chuyến tham quan,chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Hàn Quốc
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • I'm going to leave
 • Tôi sắp đi
 • When do we leave?
 • Khi nào chúng ta ra đi?
 • When does the bus leave?
 • Khi nào xe buýt khởi hành?

Những từ liên quan với I WAS ABOUT TO LEAVE THE RESTAURANT WHEN MY FRIENDS ARRIVED

leave, restaurant, my, the
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày