itll be cold this evening

 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I have a cold
 • Tôi bị cảm lạnh
 • I'm cold
 • Tôi lạnh
 • Is it cold outside?
 • Bên ngoài trời lạnh không?
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • Give me something against a cold
 • Bán cho tôi thuốc cảm cúm
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • It’s freezing cold
 • Trời rất lạnh

Những từ liên quan với ITLL BE COLD THIS EVENING