its going to be hot today

 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • Is it hot?
 • Nó nóng không?
 • It's really hot
 • Thực là nóng
 • He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng
 • What a stuffy hot day!
 • Trời rất nóng. Hôm nay thật là ngột ngạt!
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • What is today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • What's today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • How is your schedule today?
 • Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?
 • How is the wether today?
 • Thời tiết hôm nay như thế nào?
 • Do you think it will rain today?
 • Bạn có nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa không?
 • It’s dull today
 • Trời hôm nay thật ảm đạm
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?

Những từ liên quan với ITS GOING TO BE HOT TODAY

its