sorry we only accept cash

 • Sorry, we only accept Cash
 • Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt
 • Sorry, we don't accept credit cards
 • Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng
 • Will you pay by cheque or in cash
 • Bạn sẽ thanh toán bằng séc hay bằng tiền mặt?
 • Do you accept U.S. Dollars?
 • Bạn có nhận đô Mỹ không?
 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • I only want a snack
 • Tôi chỉ cần món ăn nhẹ
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • I can’t accept the price
 • Tôi không mua được với giá này
 • I'm sorry, we're sold out
 • Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng
 • I'm sorry
 • Tôi rất tiếc
 • Sorry to bother you
 • Xin lỗi làm phiền bạn
 • Sorry, I didn't hear clearly
 • Xin lỗi, tôi nghe không rõ
 • Sorry, I don't have a pencil
 • Xin lỗi, tôi không có bút chì
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • Sorry, we don't have any vacancies
 • Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống
 • Sorry, we don't have any
 • Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào
 • I’m sorry, there are no tickets lef in the front rows
 • Xin lỗi, không còn vé ở những hàng trước
 • I’m sorry, but we have nothing closer
 • Xin lỗi chúng tôi không có vé ngồi gần sân khấu
 • Sorry, sold out
 • Xin lỗi, chúng tôi hết sạch hàng
 • I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.

Những từ liên quan với SORRY WE ONLY ACCEPT CASH