Động từ của FOOD trong từ điển Anh Việt

feed (Động từ)

/ˈfiːd/

 • cho ăn (người, súc vật)
  1. to feed a cold: ăn nhiều khi bị cảm lạnh (để tăng sức đề kháng)
  2. he cannot feed himself: nó chưa và lấy ăn được
 • cho (trâu, bò...) đi ăn cỏ
 • nuôi nấng, nuôi cho lớn
  1. to feed up: nuôi cho béo, bồi dưỡng; cho ăn chán chê; làm cho chán chê, làm cho ngấy
 • nuôi (hy vọng); làm tăng (cơn giận...)
 • dùng (ruộng) làm đồng cỏ
 • cung cấp (chất liệu cho máy...)
  1. to feed the fire: bỏ thêm lửa cho củi cháy to
 • (sân khấu), (từ lóng) nhắc bằng vĩ bạch (giữa hai diễn viên)
 • (thể dục,thể thao) chuyền (bóng, cho đồng đội sút làm bàn)
 • ăn, ăn cơm
 • ăn cỏ (súc vật)
 • to feed on someone
  1. dựa vào sự giúp đỡ của ai
 • to feed on something
  1. sống bằng thức ăn gì
 • to be fed up
  1. (từ lóng) đã chán ngấy
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày