Tính từ của CURSE trong từ điển Anh Việt

cursed (Tính từ)

/ˈkɚsəd/

  • đáng ghét, ghê tởm, đáng nguyền rủa
  • (từ cổ,nghĩa cổ) hay bẳn, hay gắt