Nghĩa của cụm từ do you want to go with me trong tiếng Anh

 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
you, to, want, with, do
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I have a question I want to ask you
 • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
 • I want to ask you a question
 • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • What do you want to do?
 • Bạn muốn làm gì?
 • Where do you want to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?
 • I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?
 • How much do you want to deposit with us?
 • Ông muốn gửi bao nhiêu?
 • That’s almost cost price, but we could lower if you want to make a big purchase.
 • Đó gần như là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá nếu ông đặt mua số lượng nhiều.
 • Which airline do you want to take
 • Bạn muốn đi theo hãng hàng không nào?
 • Do you want any one-to-one private tutors?
 • Em có cần gia sư kèm riêng không?
 • Do you want to become an English teacher?
 • Bạn có muốn trở thành một giáo viên Tiếng Anh không?

Những từ liên quan với DO YOU WANT TO GO WITH ME

ME, go
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày