is anyone else coming

 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • Anything else?
 • Còn gì nữa không?
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • Nothing else
 • Không còn gì khác
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • Would you like anything else
 • Bạn có muốn mua thêm gì nữa không?
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?

Những từ liên quan với IS ANYONE ELSE COMING