Nghĩa của cụm từ its near the supermarket trong tiếng Anh

 • It's near the Supermarket
 • Nó gần siêu thị
 • I went to the supermarket, and then to the computer store
 • Tôi tới siêu thị rồi tới cửa hàng máy tính
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • What about its price?
 • Nó giá bao nhiêu vậy?
 • What about the supermarket?
 • Còn siêu thị thì như thế nào?
 • It’s on its way.
 • Xe đang đến.
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • I'd like a table near the window
 • Tôi muốn một phòng gần cửa sổ
 • Is there a store near here?
 • Có cửa hàng gần đây không?
 • Near the bank
 • Gần ngân hàng
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • That was a near miss.
 • Mém tí là quên rồi.

Những từ liên quan với ITS NEAR THE SUPERMARKET

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày